Informatie over huur en woon

Huur En Woon is een gratis site voor huurders én woningaanbieders!

Onder “woningaanbieder” verstaan wij de eigenaren van een woning, maar ook bewoner(s) van een huis waar woonruimte beschikbaar komt. In deze laatste situatie zal iemand zich als de woordvoerder van “het huis” moeten kenbaar maken.

Onder “huurder” verstaan wij iedereen die woonruimte zou willen huren.

De site van Huur En Woon werkt heel eenvoudig:

  1. Zoek geschikte woonruimte die aangeboden wordt en klik door naar de uitgebreide beschrijving
  2. Indien geschikt, reageer door “Ja, ik heb interesse” aan te klikken (je moet jezelf wel eerst gratis registreren).
  3. Voeg eventuele extra informatie over jouzelf toe
  4. Wacht de reactie van de woningaanbieder af

Huurders:
Potentiële huurders kunnen gratis reageren op advertenties van woningaanbieders. Hiervoor maakt een huurder een profiel van zichzelf aan, bij het registreren. Als een huurder reageert, gaat zijn reactie rechtstreeks naar het e-mail adres van de woningaanbieder. Er gaat automatisch een cc-bericht naar het e-mail adres van de huurder.

FAQ

Woningaanbieders:
Voordat u woonruimte aan kunt bieden, moet u zich (éénmalig) gratis registreren. Daarna kunt u met een zelf aangemaakte inlognaam en wachtwoord uw woonruimte aanbieden en ook uw advertenties beheren.
Uw advertentie wordt 2 uur, nadat u deze heeft ingestuurd, geplaatst. Zodra u geen reacties meer wilt ontvangen, moet u zelf uw advertentie weghalen. De advertentie zal maximaal 2 weken op de site zichtbaar zijn voor potentiële huurders.

Een (brand)veilige woonruimte.

HuurEnWoon adviseert huurders én verhuurders om kamers te huren/verhuren in woongebouwen die voldoen aan minimale eisen m.b.t. (brand)veiligheid. Indien u een woning huurt of verhuurt waar de brandveiligheid niet op orde is, adviseert HuurEnWoon u om hier direct aandacht aan te besteden.
Het keurmerk KKVV is een nieuw brandveiligheidskeurmerk dat zowel de verhuurder als de huurder betrekt bij het controleproces. Meer informatie is hier te vinden.
Alle beschikbare woningen die voldoen aan het brandveiligheidskeurmerk van KKVV zijn op het kaartje te herkennen aan hun groene kleur!

Wat is HuurEnWoon?

HuurEnWoon is een nieuw onafhankelijk bedrijf en biedt een gratis platform voor huurders en verhuurders (woningaanbieders) zodat zij rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen. Aanbieders plaatsen gratis hun woning op de site van HuurEnWoon en huurders kunnen gratis reageren op het dagelijks wisselende aanbod.

Waar vind ik HuurEnWoon?

HuurEnWoon is primair een online organisatie. Je kunt ons mailen via info@huurenwoon.nl Wij proberen je mail binnen 24 uur te beantwoorden.
HuurEnWoon heeft een kantoor in Nijmegen: Daalseweg 229.

Berekent HuurEnWoon (bemiddelings)kosten?

Huurders kiezen zelf via welk type aanbieder zij een woning huren. Alleen via een bemiddelaar of makelaar kan het zijn dat je bemiddelingskosten moet betalen. Bij iedere woning staat aangeven of er bemiddelingskosten worden gevraagd en hoeveel deze bedragen. HuurEnWoon brengt, als zij een huurovereenkomst tot stand brengen, nooit bemiddelingskosten in rekening. HuurEnWoon kan administratie en voorlichtingskosten voor het opnemen van de huurder in het KKVV huurregistratiesysteem in rekening brengen. Dit zijn beperkte kosten, qua omvang afhankelijk van de door HuurEnWoon te verrichten werkzaamheden.
HuurEnWoon brengt nooit bemiddelingskosten in rekening.

Een woonruimte met het keurmerk KKVV.

HuurEnWoon adviseert kamerhuurders en verhuuders om kamers te huren/verhuren in woongebouwen die voldoen aan minimale eisen m.b.t. (brand)veiligheid. Indien u woont in een woning waar geen aandacht is voor brandveiligheid adviseren wij u om uw verhuurder hierop aan te spreken! Een nieuw keurmerk dat de brandveiligheid controleert is KKVV. Meer informatie over dit keurmerk is hier te vinden.
Alle beschikbare woningen die voldoen aan het brandveiligheidskeurmerk van KKVV zijn op het kaartje te herkennen aan hun groene kleur!

 

Hoe vind ik geschikte woonruimte?

HuurEnWoon is geen bemiddelaar. HuurEnWoon biedt een gratis platform waardoor jij  alles zelf met de woningaanbieder kunt regelen. Zie jij een geschikte woonruimte, reageer dan. De woningaanbieder kan rechtstreeks op jouw mail reageren.
Indien jij HuurEnWoon als makelaar wilt inschakelen, is dat mogelijk (alleen in de regio Nijmegen- Arnhem). Een makelaar brengt vaak kosten in rekening voor de geboden service. Hoeveel deze kosten bedragen, is afhankelijk van de gevraagde werkzaamheden. 

Een woonruimte met het keurmerk KKVV.

HuurEnWoon adviseert kamerhuurders om kamers te huren in woongebouwen die voldoen aan minimale eisen m.b.t. (brand)veiligheid. Indien u woont in een woning waar geen aandacht is voor brandveiligheid adviseren wij u om uw verhuurder hierop aan te spreken! Een nieuw keurmerk voor de brandveiligheid is KKVV. Meer informatie over dit keurmerk is hier te vinden.
Alle beschikbare woningen die voldoen aan het brandveiligheidskeurmerk van KKVV zijn op het kaartje te herkennen aan hun groene kleur!

Ik heb een geschikte woonruimte gevonden. Wat nu?

Allereerst moet jij jezelf registreren bij HuurEnWoon. Vervolgens kun jij reageren op de advertentie van een woningaanbieder.
Daarna volgt HuurEnWoon niet meer wat er gebeurt. Het vervolg van de communicatie tussen jou en de woningaanbieder gaat buiten HuurEnWoon om, behalve indien HuurEnWoon ingeschakeld wordt voor het opstellen van de huurovereenkomst, de oplevering van de woonruimte etc.
Word jij uitgekozen om een huurovereenkomst te ondertekenen, gefeliciteerd met je nieuwe woonruimte! Als je nog berichten ontvangt met daarin uitnodigingen van andere woningaanbieders, dan is het beleefd een bericht terug te sturen dat je al een huurwoning hebt gevonden. Dan weet de woningaanbieder immers ook waar hij aan toe is.

Wat moet ik doen als de verhuurder niet reageert?

Het is natuurlijk fijn als je een reactie krijgt van de woningaanbieder. Helaas kunnen wij mensen niet verplichten om te reageren. Soms ontvangt een woningaanbieder zo veel berichten dat het niet mogelijk is om ze allemaal te beantwoorden. Daarom stuurt de woningaanbieder soms alleen een bericht naar de mensen die hij wil uitnodigen voor een bezichtiging.
Veel aanbieders verwijderen eerst de aangeboden woonruimte en gaan vervolgens pas reageren naar potentiele huurders. En wordt het deze keer niets, geen nood, er wordt vast weer binnenkort een andere interessante woonruimte op onze site aangeboden.

Hoe vaak kan ik reageren op geschikte woonruimte?

Je kunt onbeperkt berichten versturen. Je kunt ook meerdere woningaanbieders berichten sturen, zodat de kans groter is dat je snel geschikte woonruimte vindt.

Ben ik kosten verschuldigd aan HuurEnWoon of een andere organisatie?

Jij kiest zelf via welk type aanbieder jij woonruimte wilt huren. Alleen via een bemiddelaar of makelaar kan het zijn dat je bemiddelingskosten moet betalen. Bij iedere woning staat aangeven of er bemiddelingskosten worden gevraagd en/ of er administratiekosten worden berekend.
Alleen indien er via HuurEnWoon een huurovereenkomst tot stand komt, brengt HuurEnWoon administratiekosten in rekening. Dit zijn qua omvang beperkte kosten, en afhankelijk van de door HuurEnWoon te verrichten werkzaamheden.

HuurEnWoon brengt geen bemiddelingskosten in rekening.

Kan de verhuurder kosten in rekening brengen?

Een woningaanbieder mag tot bepaalde hoogte de kosten die hij maakt om de huurovereenkomst tot stand te brengen in rekening brengen. Denk hierbij aan administratiekosten en contractkosten. Deze kosten moeten in een redelijke verhouding staan met de te verrichten werkzaamheden. Indien een woningaanbieder kosten in rekening brengt, hoort hij dit in de advertentie te vermelden.

Kan ik mij aanmelden bij HuurEnWoon?

Ja, indien jij gebruik wilt maken van de site van HuurEnWoon, moet jij jezelf gratis geregistreerd hebben bij HuurEnWoon.
Je kunt je niet op een andere manier bij HuurEnWoon aanmelden. Pas, nadat  jijzelf geschikte woonruimte hebt gevonden, kun jij HuurEnWoon inschakelen om als makelaar voor jou op te treden.

Geeft HuurEnWoon garanties op de verhuurbare woonruimte?

Woningaanbieders bieden zelf hun woning aan op HuurEnWoon. Of de woonruimte voldoet aan de hieraan te stellen eisen, wordt niet door HuurEnWoon gecontroleerd.
Echter, HuurEnWoon biedt via haar site ook woonruimte aan die wel voldoen aan bepaalde eisen. Deze woonruimte worden op een opvallende wijze aangeboden en in de advertenties zal dit vermeld worden. Het betreft dan woonruimte die voldoet aan minimale veiligheidseisen. Deze functie is nu nog niet beschikbaar.

Welke informatie van mijn profiel wordt zichtbaar bij een verhuurder?

Als huurder maak jijzelf jouw profiel aan met basis informatie (voor iedereen hetzelfde) en datgene wat jijzelf nog wilt melden (denk hierbij aan studie, sporten, hobbies, jouw verwachtingen van een huis waarin jij wilt wonen etc.). Wat jij niet wilt melden, moet je zeker niet in jouw profiel weergeven. Een woningaanbieder krijgt alle informatie, die jij in jouw profiel weergeeft, te zien.

Waar vind ik mijn berichten?

Zodra jij een bericht verstuurd wordt er automatisch een cc verstuurd naar jouw eigen mail account. Hierdoor ben jij altijd in staat om oude berichten terug te vinden in je eigen mailbox.

Helpt HuurEnWoon mij bij problemen met een woningaanbieder?

HuurEnWoon is een gratis aanbieder van een platform waar huurders en woningaanbieders  rechtstreeks met elkaar in contact komen. HuurEnWoon is dus geen bemiddelaar en houdt zich niet bezig met de tussen huurder en woningaanbieder afgesloten huurovereenkomst (behalve indien HuurEnWoon hiervoor ingehuurd is). De volgende instanties kunnen van dienst zijn bij problemen met de woningaanbieder:
- Rijksoverheid
- Huurcommissie
- Juridisch Loket

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe verhuurbare woonruimte?

Meld je aan via facebook en je ontvangt steeds een bericht zodra nieuwe woonruimte wordt aangeboden. Via facebook kun je niet reageren. Daarvoor moet je echt naar de site van HuurEnWoon.

Kan ik als huurder geweigerd worden door HuurEnWoon?

Ja. HuurEnWoon maakt een lijst op van malafide woningaanbieders, maar ook van huurders waar veelvuldig klachten over worden geuit (door woningaanbieders of mede bewoners). HuurEnWoon zal op een bepaald moment deze huurder weren van haar site. Aan deze dienst door HuurEnWoon kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

Wat is waarborgsom en hoeveel waarborgsom mag een aanbieder vragen?

De meeste aanbieders vragen bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom aan de huurder.
De waarborgsom dient voor aanbieders als een soort onderpand. Indien de huurder een huurachterstand oploopt of schade aanbrengt aan de huurwoning, kan de aanbieder de waarborgsom inhouden om deze schade te vergoeden. Aanbieders vragen bijna altijd een waarborgsom.
 De hoogte van de waarborgsom moet redelijk zijn. Dit betekent dat de waarborgsom niet zo hoog mag zijn dat het een voordeel voor de aanbieder oplevert. Meestal betreft de waarborgsom één maand of maximaal twee maanden huur.
Als de huurder de waarborgsom betaalt, is het verstandig om hiervan een bewijs van betaling te vragen aan de aanbieder. Ook raden we aan om het geld per bankrekening over te maken in plaats van contant te geven. Dit voorkomt later problemen.
Als de huurder de woning weer verlaat, wordt er gekeken of de waarborgsom gedeeltelijk of in zijn geheel moet worden teruggegeven aan de huurder. Bij teruggave van de waarborgsom hoort er geen rente over de waarborgsom te worden berekend. Het bedrag dat de huurder terugkrijgt, is dus het bedrag dat aan de aanbieder is betaald bij aanvang van de huur. Als er iets verrekend is, wordt dit bedrag natuurlijk in mindering gebracht op de waarborgsom. Als de huurwoning zoals afgesproken in een goede staat wordt achtergelaten, hoort de huurder de waarborgsom terug te krijgen.
Tegenwoordig kun je niet meer bij de Huurcommissie terecht met vragen over de waarborgsom. Het is alleen nog mogelijk om hiervoor naar de rechter te stappen. Als je de waarborgsom niet terugkrijgt aan het einde van de huurovereenkomst, terwijl hier geen geldige reden voor is, kun je de waarborgsom terugvorderen. Op de website van het Juridisch Loket vind je een voorbeeldbrief voor het terugvragen van de waarborgsom, die je kunt gebruiken bij het aanschrijven van de aanbieder.

Werkt HuurEnWoon met wachtlijsten?

HuurEnWoon werkt niet met wachtlijsten en dus ook niet met voorrang of urgentie voor bepaalde groepen mensen. dit wordt alleen door woningbouwcorporaties gehanteerd en HuurEnWoon is geen woningbouwcorporatie maar een online huurmarkt.
Op de website kun je direct contact opnemen met de aanbieder van de woning en in principe ook direct huren. De aanbieder beslist of jij de nieuwe huurder wordt.
De aanbieder van de huurwoning stelt zelf de eisen aan een huurder. Vragen hierover kun je dus via een rechtstreeks bericht aan de aanbieder stellen. HuurEnWoon kan je geen antwoord geven op deze vragen.
We kunnen je niet met zekerheid vertellen of jij de woning uiteindelijk mag huren. Er kunnen meerdere huurders op dezelfde woning reageren en de aanbieder beslist wie er wordt gekozen.

Kan ik ook samenwonen?

Op de site van HuurEnWoon worden ook huurwoningen aangeboden voor meerdere personen. Bij de gegevens van iedere woning staat voor hoeveel personen de woning beschikbaar is. Als daar twee of meer mensen zijn vermeld, kun je dus in de woning samenwonen. Lees de omschrijving van de huurwoning goed door, want soms stellen aanbieders extra eisen aan wie er komt te wonen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze rechtstreeks aan de woningaanbieder stellen via de reactiebox aan de rechterkant van de advertentiepagina. De aanbieder bepaalt zelf of de huurwoning voor meerdere mensen beschikbaar is.

 

Kan ik direct een huurwoning online aanbieden?

Als je een huurwoning aanbiedt, worden de gegevens door HuurEnWoon gecontroleerd. Dit gebeurt in twee uur. Het kan voorkomen dat er veel woningen tegelijkertijd worden aangeboden, waardoor het wat langer duurt. Hierna wordt de woning geplaatst op de site van HuurEnWoon en daarmee direct zichtbaar voor huurders. Huurders krijgen via facebook een bericht dat er nieuwe woonruimte te huur is.Het aanbieden van een huurwoning is gratis!

Een brandveilige woonruimte.

HuurEnWoon adviseert verhuurders om kamers te verhuren in woongebouwen die voldoen aan minimale eisen m.b.t. (brand)veiligheid. Indien u een woning verhuurt waar de brandveiligheid niet op orde is, adviseert HuurEnWoon u om hier direct aandacht aan te besteden.
Het keurmerk KKVV is een nieuw brandveiligheidskeurmerk dat zowel de verhuurder als de huurder betrekt bij het controleproces. Meer informatie is hier te vinden.
Alle beschikbare woningen die voldoen aan het brandveiligheidskeurmerk van KKVV zijn op het kaartje te herkennen aan hun groene kleur!

Mag ik kosten in rekening brengen?

HuurEnWoon biedt een gratis platform waardoor een woningaanbieder zelf met de huurder verdere afspraken kan maken. HuurEnWoon wijst er wel op dat een woningaanbieder zich moet houden aan de (nieuwe) wetgeving hierover. Indien de woningaanbieder kosten in rekening wilt brengen, moet hij dat in de advertentie aangeven, zodat de huurder direct weet waar hij aan toe is.

Kan ik mijn advertentie wijzigen, verwijderen, reactiveren?

Als je een advertentie wilt wijzigen, ga dan naar “Mijn woningen” en selecteer de woonruimte die je wil aanpassen of verwijderen. Klik aan wat je wilt wijzigen en verstuur de advertentie opnieuw.

Welke woonvormen kan ik aangeven?

Als je een advertentie plaats op de site van HuurEnWoon is het belangrijk dat je het juiste type woonruimte selecteert. Je kunt aangeven of het gaat om een kamer, een studio, een appartement of een huurwoning. Indien je dit zou wensen, kun je het type woonruimte in de tekst altijd uitgebreider omschrijven. Als jouw type woonruimte er niet tussen staat, kies dan het type woonruimte dat het beste aansluit bij de werkelijkheid.

Welke kosten ben ik verschuldigd aan HuurEnWoon?

HuurEnWoon is een gratis site voor huurders én woningaanbieders.

Kan ik HuurEnWoon inschakelen bij het opstellen van de huurovereenkomst en het afhandelen van de formele handelingen met een nieuwe huurder?

HuurEnWoon biedt een gratis platform waar huurders en woningaanbieders rechtstreeks met elkaar in contact komen. Indien jij HuurEnWoon wilt inschakelen als verhuurmakelaar is dat zeker mogelijk (voorlopig alleen in de regio Arnhem/Nijmegen). HuurEnWoon regelt alles wat noodzakelijk is om te komen tot een goede huurovereenkomst met een geschikte huurder. HuurEnWoon regelt bijvoorbeeld bezichtigingen, stelt huurovereenkomst op, etc. HuurEnWoon wil graag een passende offerte hiervoor uitbrengen.

Welke informatie van mijn woning worden zichtbaar bij een huurder?

In principe is alle informatie die ingevoerd wordt, én betrekking heeft op de verhuurbare woonruimte, zichtbaar voor een huurder. Echter, het huisnummer is niet zichtbaar.

Waar blijven mijn oude advertenties?

Zodra een advertentie verwijderd wordt, is deze volledig weg. Reactiveren is niet mogelijk. De gegevens moeten opnieuw worden ingevoerd.

 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat dan?

Ben je je wachtwoord kwijt of vergeten? Geen paniek, je kunt zelf een nieuw wachtwoord instellen of jezelf opnieuw te registreren. Jij ontvangt dan een nieuw wachtwoord. Jij kunt dan zelf jouw wachtwoord in jouw profiel wijzigen.
Heb je geen e-mail met je wachtwoord ontvangen?
Zorg dat je een geldig e-mailadres hebt ingevuld en stuur een mail naar: info@huurenwoon.nl

Hoe voeg ik foto’s toe aan een advertentie of aan een profiel?

Klik op “foto uploaden” en selecteer uit jouw eigen mappenbestand de gewenste foto.

Bij “Mijn woningen” wordt het resultaat getoond.

Kan ik bezwaar maken indien mijn teksten of foto’s geweigerd worden?

Zodra jij een woning hebt aangeboden op de site van HuurEnWoon kan het zijn dat jij een e-mail ontvangt met de melding dat jouw woningadvertentie is afgekeurd. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn:
- Oneigenlijk gebruik van de site: de site is uitsluitend bestemd voor vraag en aanbod van verhuurbare wooneenheden.
- Discriminerende teksten en/of grof taalgebruik.
- Contactinformatie in de advertentie. Verwijder de contactinformatie en probeer je woning nogmaals aan te bieden.
- Meerdere advertenties van één huurwoning. Het is niet toegestaan om meerdere malen dezelfde woning achter elkaar aan te bieden.
- Onleesbare of onbegrijpelijke advertentietekst.
Kijk kritisch naar je tekst, pas hem aan en bied de woning nogmaals aan.Hiernaast behoudt HuurEnWoon altijd het recht om zonder opgave van redenen een advertentie te weigeren (zie de algemene voorwaarden).  Als het echt niet duidelijk is waarom de woning is afgekeurd, dan kun je e-mailen naar info@HuurEnWoon.nl

Kan ik HuurEnWoon op mijn smartphone ontvangen?

De HuurEnWoon site is webbased. Alle informatie is ook via een smartphone beschikbaar en in te zien.

Is de verhuurder de eigenaar? Kan hij wel verhuren?

HuurEnWoon kan helaas niet screenen of de aanbieder van de huurwoning ook de eigenaar is. Ook is het mogelijk dat de bewoners van een huis zelf een huurder mogen kiezen en de volledige afhandeling zelf ter hand nemen. HuurEnWoon adviseert aan huurders altijd alert te blijven op eventuele malafide woningaanbieders. Mocht jij ervaring hebben met een malafide woningaanbieder, meld dit dan aan ons.
Advies: de huurovereenkomst moet je altijd sluiten met de woningaanbieder. Bij onderhuur hoeft dat niet per se, maar daarbij is het wel verstandig om te screenen of de hoofdverhuurder op de hoogte is van de onderhuur. Online kun je zien wie de eigenaar van een woning is. Dat kan via de website van het Kadaster.
HuurEnWoon biedt een platform waar huurders en woningaanbieders elkaar rechtstreeks kunnen treffen. Woningaanbieders bieden zelf hun woning aan op HuurEnWoon. De advertenties voor huurwoningen worden ook door de aanbieders zelf verwijderd. De verantwoordelijkheid om de woning van de website te verwijderen zodra deze is verhuurd, ligt bij de aanbieder. HuurEnWoon weet immers niet wanneer een woning is verhuurd.
Wij stimuleren woningaanbieders om hun woning zo snel mogelijk van de site te halen zodra deze is verhuurd. Toch kan het voorkomen dat een huurwoning (net) is verhuurd en de aanbieder de woning nog niet heeft verwijderd.
Een advertentie wordt standaard 2 weken na het vrijgeven door HuurEnWoon verwijderd van de site.

Heeft HuurEnWoon en zwarte lijst voor malafide verhuurders?

Kom je een woning tegen die je niet vertrouwt en heb je het idee dat iemand misbruik van de HuurEnWoon website maakt? Dan kun je hier een melding van maken.  Stuur ons, aan info@huurenwoon.nl , een e-mail met daarin het misbruikverhaal. Geef duidelijk aan om welke woning het gaat en om welke verhuurder, zodat dit voor ons eenduidig is te achterhalen. Uiteraard blijven jouw gegevens alleen bij HuurEnWoon bekend. HuurEnWoon behandelt elke melding serieus en zal afwegen welke actie gepaste is.
Indien verschillende  potentiele huurders melding maken van malafide praktijken door steeds dezelfde woningaanbieder, zal HuurEnWoon op een bepaald moment deze woningaanbieder weren van haar site. Aan deze dienst door HuurEnWoon kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

De aanbieder vraagt om een kopie van mijn legitimatiebewijs

Stuur niet zomaar een kopie van je legitimatiebewijs op als je niet weet wie de aanbieder is en zonder dat je de huurwoning gezien hebt. Oplichters kunnen met jouw legitimatiebewijs fraude plegen. Op de website van de overheid vind je meer informatie over identiteitsfraude en het voorkomen hiervan.

Hoe herken ik een scammer?

Scammen is een vorm van oplichterij. Hierbij probeert iemand je op basis van leugens zo ver te krijgen dat jij een bedrag naar hem/haar over maakt. Als er een scammer op HuurEnWoon actief is, zou jij dit kunnen herkennen aan de volgende kenmerken:
1. Allereerst zegt de aanbieder altijd dat hij of zij in het buitenland zit. Hiervoor gebruikt hij vaak verschillende argumenten.
2. Er wordt vaak gevraagd om bijvoorbeeld een waarborgsom vooraf te betalen, zonder dat je de huurwoning hebt gezien. Nadat je de waarborgsom betaald hebt, verbreken ze het contact en ben jij het betaalde bedrag kwijt. Betaal dus nooit een waarborgsom of huur voordat jij de sleutels van jouw woonruimte ontvangen hebt.
3. Aan jou wordt gevraagd om de waarborgsom of huur over te maken via Western Union, via MoneyGram of wordt jou gevraagd om geld op te sturen via TNT of UPS. Trap hier nooit in!
4. Ook valt op dat een scammer niet ingaat op jouw vragen, en vaak wil communiceren via e-mail en in het Engels. Kenmerkend is dat het vaak slecht Engels is.

Mocht je iets verdachts zien op onze website dan kun je dit melden door een mail te sturen naar: info@huurenwoon.nl
Enkele tips:
1. Indien je twijfelt of de eigenaar te vertrouwen is, probeer dan zoveel mogelijk vooraf te weten komen voordat je een huurovereenkomst tekent. Wees ook kritisch. Indien huurwoningen veel te goedkoop lijken, is de kans groot dat er iets niet klopt.
2. Let op of de foto’s echt zijn. Een woningaanbieder kan een fictieve foto plaatsen. Overweeg om ter plekke zelf te checken.
3. Zorg altijd dat jij samen met de woningaanbieder een huurovereenkomst tekent, voordat jij de woonruimte gaat huren. Als de aanbieder geen huurovereenkomst op wil stellen, is de kans groot dat er zaken niet in orde zijn.
4. Een woningaanbieder verlangt vaak, bij het afsluiten van een huurovereenkomst, een kopie van je identiteitsbewijs. Geef deze kopie nooit van tevoren aan de woningaanbieder. Overhandig een kopie pas bij het afsluiten van de huurovereenkomst.
HuurEnWoon kan onmogelijk vooraf alle huurwoningen screenen. Jij moet dus zelf zeer goed opletten en misbruik melden.
Bij twijfel adviseren wij om niet in te gaan op een aanbieding.

En mocht jij onverhoopt toch het slachtoffer worden van misbruik: Doe aangifte bij de politie! HuurEnWoon kan dit niet voor jou regelen. Wij ontvangen wel graag een kopie van de aangifte die jij hebt gedaan.